Masakr u Duši


SENSE Tribunal: DEN HAAG, 27.10.2006.

HVO je u periodu od 11. i 18. januara napao Gornji Vakuf i okolna sela Dušu, Hrasnicu, Uzričje i Ždrimce.

Nizom svedočenja žitelja ovih mesta tužilaštvo je izvodilo dokaze o napadima HVO, nakon kojih su, prema iskazima svedoka, kuće Bošnjaka bile pljačkane i paljene.

Zaštićena svedokinja BY iz sela Duše kod Gornjeg Vakufa opisala je danas kako je preživela granatiranje svog sela u januaru 1993. godine. Svedokinja, koja je tada bila ranjena, nije mogla da kaže kog je tačno datuma njeno selo granatirano, ali je potvrdila da su to učilile snage HVO.

Pre nego što je napad počeo, većina meštana Duše sklonili su se u podrume dok su se muškarci "pripremali za odbranu sela". Svedokinja je potvrdila da se napad HVO očekivao jer je do prvih okršaja hrvatskih i muslimanskih snaga došlo još u "junu 1992." Od tada, opisala je, "Hrvati i Muslimani na tom području nisu više organizovali zajedničke straže" za odbranu od napada srpskih snaga.

Sa još 65 meštana Duše svedokinja se sklonila u podrum jedne kuće. "Čekali smo šta će se dogoditi, bojali se, iščekivali i dočekali ono najgore", rekla je svedokinja. Počelo je granatiranje tokom kojeg je pogođena i kuća u koju su se sklonili. Mnogi meštani u podrumu, uključujući i svedokinju, su tu ranjeni. A kada su počeli da beže iz pogođenog skloništa, među njih je pala druga granata od koje je poginulo desetak civila, uglavnom žena i dece.

Nakon granatiranja pripadnici HVO su ušli u selo. Ubrzo potom snage HVO su zapalile gornji deo sela Duše. "Gorele su kuće, štale pune sena, i krave su izgorele", opisala je svedokinja.

Zarobljeni muškarci iz Duše su zatočeni i nakon približno dve sedmice, razmenjeni. Svedokinja je opisala da je deo žitelja gornjeg dela sela, koje je potpuno izgorelo, prebačen u Gornji Vakuf gde im je obezbeđen smeštaj.

Unakrsno ispitivanje svedokinje BY se većim delom odvijalo na zatvorenoj raspravi. U delu dostupnom javnosti optuženi Slobodan Praljak nastojao je da ospori tvrdnju svedokinje da su podrum u kojem se skrivala granatirale snage HVO iz tenka kojeg je videla na obroncima susednog brda. "Tog jutra su tamo bila dva tenka, da li su ispalili granatu iz njih ili ne, ne mogu znati ali bili su tamo pre nego što je počelo granatiranje", odgovorila je svedokinja BY.

Komentariši