Očekivali napad Srba, vjerujući komšijama Hrvatima, a napali ih Hrvati

SENSE Tribunal: DEN HAAG, 26.10.2006.

Tužilaštvo u postupku šestorice vojnih i političkih čelnika nekadašnje Herceg Bosne nastavilo je sa izvođenjem dokaze o zločinima na području opštine Gornji Vakuf. Na jučerašnja svedočenja žiteljki dva sela u okolini Gornjeg Vakufa, danas je nadovezan iskaz Zijade Kurbegović iz sela Uzričje, koja je opisala događaje uoči i tokom "napada snaga HVO" na Gornji Vakuf i selo u kojem je živela sa mužem i dvoje dece.

Odnosi između muslimanskog i hrvatskog stanovništva na ovom području bili su harmonični sve do novembra 1992. godine, rekla je svedokinja opisujući kako je tada došlo do prvih okršaja u Gornjem Vakufu za koje je čula da su bili posledica napada HVO.

Kada su "hrvatske žene s decom počele napuštati selo", stanovništvo ovog, većinski bošnjačkog mesta, počelo se pripremati za mogući napad ali – kako su tada verovali i kako su im rekle komšije Hrvati – od strane srpske vojske.

Granatiranje Uzričja počelo je 13. januara 1993. godine i svedokinja se sa porodicom sklonila u jednu od pripremljenih zemunica. Tu su proveli "devet dana i devet noći", rekla je Zijada Kurbegović opisujući kako su ih nakon toga hrvatski vojnici isterali iz skloništa i odveli u dve kuće u selu gde su ostali zatočeni sve do marta ili aprila 1993. godine.

Odbrana Bruna Stojića je u unakrsnom ispitivanju od svedokinje tražila da objasni zbog čega i ona sa porodicom nije napustila selo nakon što je "odlazak hrvatskih žena" ukazivao na, kako je sama opisala, moguću opasnost. Zijada Kurbegović je ponovila da tada "niko nije verovao" da bi se išta tako strašno moglo dogoditi, te da se smatralo da nije neophodno napuštati selo.

Za odbranu ali i predsedavajućeg sudiju Antonetija/Antonetti ovaj odgovor nije bio zadovoljavajući pa je usledila serija pitanja o tome kako je odlučeno da se selo ne napušta, ko je doneo tu odluku i šta je svedokinja u vezi s tim razgovarala sa svojim mužem. "Naravno da je bilo razgovora o tome ali kuda da idemo, kamo?", odgovorila je svedokinja.

Kako je odbrana nastavila sa ovom linijom ispitivanja, reagovao je sudija Arpad Prandler, ocenjujući da insistiranje na ovom pitanju može delovati kao "optuživanje svedokinje što nije pobegla nego je ostala u selu". Mađarski sudija je ukazao da bi svrha svedočenja Zijade Kurbegović trebalo da bude utvrđivanje činjenica o događajima u Uzričju.

Komentariši